Kutyauripo David

编辑:黑色网互动百科 时间:2020-06-04 10:16:55
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Kutyauripo David,津巴布韦籍足球运动员。
外文名
Kutyauripo David
国    籍
津巴布韦
出生日期
1979年3月07日
运动项目
足球

Kutyauripo David场上位置

编辑
后卫

Kutyauripo David职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2008 - 2010津巴布韦
2011 - 2011Dynamos
2012 - 2012Dynamos

Kutyauripo David荣誉

编辑
时间
  
球队
  
联赛
  
2011, 2012DynamosPremier Soccer League
[1] 
参考资料